суббота, 2 февраля 2019 г.
ПОГОДЖЕНО
Завідувач методичного
кабінету управління освіти
____________ Е.Ларюк
--------- серпня 2019 р.

ПРОЕКТ  ПЛАНУ
роботи методичної комісії вчителів зарубіжної літератури та російської мови
закладів загальної середньої освіти  м. Шостки на 2019-2020 навчальний рік

1.Аналіз роботи  методичної комісії за минулий рік та завдання на новий навчальний рік
У 2018 -2019 н.р. методична комісія вчителів зарубіжної літератури та російської мови     працювала над науково-методичною проблемою  “ Формування інноваційної культури вчителя як важливого чинника забезпечення якісної освіти, реалізації державних стандартів, розвитку національно-свідомої, творчої, життєво-компетентної особистості у контексті Нової української школи”.  У методичній комісії працює 26  педагогів. У цьому навчальному році у методичній комісії відбулися деякі зміни: вона поповнилася на 2 вчителя, а 3 з них- не працюють.
Були проведені 3 планових засідання (у вигляді інформаційних повідомлень, виступів- презентацій, майстер- класів), де розглядалися питання нормативно-правової, інструктивної бази викладання предмету, використання інноваційних технологій навчання, формування ключових компетентностей учнів, робота з обдарованими дітьми.  Всі питання були розглянуті і обговорені. Слід відмітити активність педагогів Марченко С. В., Марченко Н. М. (ШСШ№1), Сбітної Н.М.(НВК:СШ-ліцей), Савельчук О.М., Воловик О. В. (ШЗШ №4), Тивицької Л. В. (ШЗШ №7), Сапегіної В.А., Кусочкіної С.Г (ШЗШ №8), Сугоняко О. А. (ШНВК:ЗШ №9ДНЗ), Лукашенко Т.М.(ШЗШ №11).
Атестацію в минулому році пройшли вчителі Марченко С. В., Марченко Н. М.(ШСШ №1),Свіжевська Н. М.( ШНВК:ЗШ№6-ДНЗ), Тивицька Л. В.(ШЗШ №7), Воловик О. В..(ШЗШ №4). Ці вчителі брали активну участь у роботі комісії.
На базі ШСШ №1 був проведений міський семінар вчителів зарубіжної літератури з теми “Поєднання традиційних та інноваційних технологій, форм, методів, прийомів, засобів для досягнення якості освіти”, де продемонстрували відкриті уроки Марченко С.В.,Марченко Н.М; фрагмент уроку- Дмитренко Ю. М.(ШСШ№1), майстер -класи- Сапегіна В. А., Кусочкіна  С. Г.(ШЗШ №8). Дали відкриті  уроки у рамках міського фестивалю інноваційних уроків Тивицька Л. В. (ШЗШ №7), Воловик О. В.(ШЗШ №4). Взяла  участь у міському семінарі директорів шкіл Сугоняко О. А. (ШНВК:ЗШ №9ДНЗ).
У ІІ етапі взяло участь 30 школярів (що на 3 учасника більше порівняно з минулим роком). Переможців підготували МарченкоС.В, Марченко Н.М.(ШСШ№1),Сапегіна В. А.(ШЗШ №8), Савельчук О.М.(ШЗШ №4), Копейко Н.М.(ШЗШ №5), Тивицька Л.В., Шелунцова Л.М. (ШЗШ№7) . На ІІІ етап було направлено 3 учні, але, на жаль, тільки учениця Сапегіної В. А..(ШЗШ №8) посіла ІІІ місце і взяла участь у ІV етапі (порівняно з минулим роком-3 направлено, 2 посіли призові місця).
На І етап конкурсу-захисту робіт МАН була направлена робота із зарубіжної літератури учениці 8 класу ШЗШ №11  “Фольклорні мотиви у творчості М. Гоголя” (вчитель Копа Р. О.), де учасниця посіла ІІІ місце. У минулому навчальному році кількість учасників-3.
Був проведений міський турнір із російської мови (організатори- Копа Р. О., Лукашенко Т. М., ШЗШ №11) для учнів 8-х класів. Переможцями стали учні ШСШ№1(керівник команди- Марченко С. В.),  ШЗШ №8 (Сапегіна В. А.),  ШЗШ №5 (Копейко Н. М.),  ШНВК:ЗШ №9ДНЗ (Сугоняко О. А.).
Учні шкіл міста взяли активну участь у Міжнародній грі “Sunflower”(координатор Лукашенко Т.М.(ШЗШ №11). Кількість учасників у порівнянні з минулим роком збільшилась (із 612 учнів у минулому році  до 618 учнів у 2019). А якщо порівняти з 2017-2018 н.р., то на 167 учнів.
Підвищилась активність педагогів щодо участі у вебінарах, онлайн-курсах, семінарах,  еd-campах тощо:(Марченко С.В.(ШСШ№1), Віловата В.І. (НВК: СШ -ліцей), Савельчук О. М.(ШЗШ №4), Кусочкіна С.Г., Сапегіна В.А.(ШЗШ №8), Сугоняко О.А.(ШНВК:ЗШ№9-ДНЗ),  Копа Р.О.(ШЗШ №11). Вчителі діляться  інформацією на засіданнях комісії.
Вчителі активно публікують свої наробки в освітянських та Інтернет-виданнях (Тивицька Л. В.(ЗШ №7), Сапегіна В. А., Кусочкіна С. Г.(ЗШ №8), Сугоняко О.А.(ШНВК:ЗШ№9-ДНЗ).
На належному рівні працював блог вчителів зарубіжної літератури та російської мови (координатор Копа Р.О. (ШЗШ №11)). Вчителі використовували матеріал блогу для здобуття необхідної інформації, дистанційного навчання учнів, обміну досвідом роботи. 
Аналіз діагностичних анкет учителів виявив, що роботою методичної комісії вони задоволені. Педагоги внесли свої пропозиції щодо планування роботи комісії на 2019-20 н.р.
Таким чином, аналіз роботи методичної комісії вчителів зарубіжної літератури та російської мови за 2018-2019 н.р. показав, що всі проблеми та завдання реалізовані.
У 2019-2020 н.р. методична комісія вчителів зарубіжної літератури та російської мови буде працювати над науково-методичною проблемою “Формування інноваційної культури вчителя зарубіжної літератури і російської мови як важливого чинника забезпечення якісної освіти, реалізації державних освітніх ініціатив,  творчого та інтелектуального розвитку особистості”
Пріоритетні напрямки та основні завдання:
1.  Реалізовувати вимоги  оновлених програм.
2. Організувати освітній процес та роботу комісії на  компетентнісно орієнтованих             засадах і засадах педагогіки партнерства.
3.Вивчити та застосовувати у практиці роботи інтегроване, проектне навчання та STEMорієнтованої освіти .
4. Запроваджувати технології компетентнісного навчання, розвитку критичного мислення, сучасних мультимедійних та комп'ютерних технологій та методик.
5. Педагогам постійно проводити роботу по самоосвіті, залучатися до сумісної творчості, обміну досвідом з колегами.
6. Продовжити роботу  з обдарованими учнями, ефективно готувати їх  до олімпіад, МАН, (ДПА та ЗНО).уроків тощо.
8. З метою підвищення професійного рівня брати активну участь у фахових конкурсах, конференціях, семінарах, тренінгах, фестивалі інноваційних уроків тощо.
9. Опублікувати власні творчі доробки в освітянських друкованих та Інтернет - виданнях.
10. Продовжити та вдосконалити роботу блогу вчителів зарубіжної літератури та російської мови.

2.Засідання комісії:

№ з/п
Тематика  засідань
Форма
Методи проведення
Дата
Місце
Відповідальні
І засідання


Сер-
пень
пень
2018
ШСШ
№1

1
Аналіз роботи  комісії за минулий рік і завдання на новий навчальний рік.
Затвердження плану роботи комісії 
Секція конференції
Аналітична доповідьМарченко С.В. (ШСШ № 1)

2
Ознайомлення з нормативно- правовою базою,  вимогами та рекомендаціями нормативних та інструктивно- методичних документів до початку навчального року.
Експрес-інформація

Методичний інструктаж


Савельчук О. М. (ШЗШ №4)

Марченко С. В. (ШСШ №1)
3
Сучасні  інноваційні технології.
Огляд-презентація
Сапегіна В. А. (ШЗШ №8) 
4
Про сертифікацію вчителів.
Інформація
Кусочкіна С. Г.(ШЗШ №8)
5
Огляд науково-методичної літератури, інтернет-ресурсів для якісної роботи вчителя.
Огляд-презентація
Дмитренко Ю. М.
(ШСШ № 1)
6
Використання спадщини П. Куліша

З досвіду


Макаренко О. С.
(ШЗШ №10)
ІІ засідання


Гру
день
ШСШ №1

1
Перегляд і аналіз відеозапису фрагменту уроку (із інноваційних уроків).
Аукціон педагогічних ідей
Педагогічне віче


Пилипенко Л. М.
(гімназія)
2
Інтегроване навчання (із досвіду роботи).
Майстер-клас
Данько С. В. .(ШЗШ №12)
3
STEM орієнтованої освіти.
Виступ-презентація

Лукашенко Т.М.
(ШЗШ№11)
4
Створення асоціативного куща до вивчення теми (тему з'ясуємо і затвердимо у серпні).
Практична робота
Шелунцова
Л. М.(ШЗШ№ 7)
5
Аналіз результатів олімпіад та конкурсів (ІІ етап, І семестр).
Інформація
Марченко С.В.
(ШСШ №1)
6
Інновації вчителів, які атестуються: Хрущова С.В., Сорока Л.О.,  Макаренко О.С.
Презентація


Вчителі,що атестуються
ІІІ засідання


Кві
тень
ШСШ №1

1
Розвиток критичного мислення учнів
Круглий стіл
Виступ-презентація


Сбітна Н. М.
(НВК:СШ-ліцей)
2
Підготовка Кейсу уроку за темою (тему з'ясуємо і затвердимо у серпні).
Майстер-клас
Копа Р. О., (ШЗШ №11)
3
Технології компетентнісного навчання
Педагогічне плато
Василенко Т. Г.
(гімназія)
4
Про порядок закінчення навчального року відповідно до рекомендацій МОН, департаменту освіти і науки
Інформація
Копейко Н. М.
(ШЗШ№ 5)
5
Аналіз результатів олімпіад та конкурсів (ІІІ етап, ІІ семестр).
Інформація
Марченко С.В. (ШСШ № 1)
6
Діагностика потреб, інтересів та запитів педагогів.

Анкетування


Марченко С.В. (ШСШ № 1)

3. Робота між засіданнями:

№ з/п
Зміст роботи
Дата
Місце
Відповідальні

3.1.     Організаційно-методична діяльність:
1
Індивідуальні консультації з навчальної діяльності.
Упродовж року
ШСШ№1
Марченко С. В. (ШСШ№1)
2
Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються 
Упродовж року
ЗЗСО
Керівник комісії Марченко С.В.
4
Участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2020»
Жовтень-листопад
ЗЗСО
Учителі
5
Міський семінар вчителів зарубіжної літератури з теми “Сучасні мультимедійні та комп'ютерні технології і методики навчання”.
Листопад- грудень 2019 р.
ШЗШ№8
Кусочкіна С.Г.,  Сапегіна В. А.
Сугоняко О. А.
Пилипенко Л. М.
6
Участь у Всеукраїнській  учнівській олімпіаді з російської мови та літератури. Склад журі:  Марченко С. В., Марченко Н.М., Сбітна Н.М., СавельчукО.М.,КопейкоН.М., Хрущова С.В., Шелунцова Л. М., Копа Р.О., Свіжевська Н. М.   
Грудень  2019 р.
ШСШ
№ 1
Марченко С.В. - голова,
Кусочкіна С.Г.-заступник голови
7
Тренувальні збори по підготовці до ІІІ етапу олімпіади
Січень-лютий
ШЗШ№№8
Сапегіна В. А

Участь у міському фестивалі інноваційних уроків.
Лютий
2020 р.
ЗЗСО
Учителі міста

3.2.     Описово-корекційна діяльність:
1
Обмін досвідом роботи на засіданнях
Упродовж року

Учителі міста
2
Взаємовідвідування уроків
ЗЗСО
Учителі

3.3.     Інформаційно-просвітницька діяльність
1
Продовження і оновлення блогу вчителів зарубіжної літератури та російської мови
Упродовж року
ЗЗСО
Копа Р.О.,
(ШЗШ № 11)
2
Інформація про курси підвищення кваліфікації, участь у конференціях, семінарах, тренінгах
ЗЗСО
Учителі міста
2
Видавнича діяльність, самоосвітня діяльність
ЗЗСО
Учителі міста

3.4.           Експериментально-дослідницька діяльність
1
Конкурс-захист учнівських дослідницьких робіт МАН. Склад журі: голова- Марченко С. В.(СШ№ 1), Савельчук О. М. (ЗШ№ 4), Копейко Н. М. (ЗШ№ 5), Кусочкіна С. Г. (ЗШ№ 8).
Грудень
МАН
Учителі, учні, які захищають роботи МАН
2
Участь у Всеукраїнському експерименті «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі інтенсивного масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику».
Упродовж року

Гімназія, НВК:ЗШ
№9-ДНЗ
Вчителі
3.5.           Експертно-діагностична діяльність
1
Аналіз кадрового складу вчителів
Серпень
ШСШ№1
Марченко С.В.
2
Результати олімпіад, робіт МАН, конкурсів,  моніторингів, ЗНО, ДПА.
Упродовж року
ЗЗСО
Журі
3
Аналіз тем самоосвіти педагогів
ЗЗСО
Морченко С.В.
3
Аналіз роботи методичної комісії за рік, аналіз участі педагогів у роботі. Вивчення потреб педагогів.
Березень
2020 р.
ШСШ
№ 1
Марченко С.В. (ШСШ  № 1)


Керівник міської методичної комісії
вчителів зарубіжної літератури та російської мови                                       С.В. Марче